Arbeidsongevallen

medications, tablets, medicine-257336.jpg

In België is iedere onderneming verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor de personeelsleden die ze in dienst heeft. Dit geldt zowel voor voltijdse als deeltijdse werknemers, voor vast personeel en tijdelijke krachten.

Ben je zelfstandige en heb je geen personeel in dienst? Dan hoef je geen arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Wat is een arbeidsongeval?

Om van een arbeidsongeval te kunnen spreken, moet er aan vijf voorwaarden voldaan worden:

  • Er doet zich een plotse gebeurtenis voor.
  • Een werknemer loopt een letsel op.
  • Er is een oorzakelijk verband tussen de gebeurtenis en het letsel.
  • Het ongeval gebeurt tijdens het werk.
  • Het ongeval gebeurt door de uitoefening van het werk.

Het letsel hoeft niet te leiden tot arbeidsongeschiktheid, wel tot medische kosten. Ook schade aan protheses en brillen wordt vergoed.


Wat zijn de optionele waarborgen?

  • Dekking van het gedeelte van het loon dat het wettelijk maximum overschrijdt
  • Dekking van privé ongevallen van werknemers
  • Dekking van de bedrijfsleiders die een optimale dekking willen

Tip: ben je zaakvoerder of zelfstandige zonder, of met personeel? Denk aan een ongevallenverzekering 24/24 Beroeps- en Privéleven. Deze verzekering zorgt ervoor dat u beschermd bent tegen de gevolgen van een ongeval tijdens uw beroepsactiviteiten of in uw privéleven.

Hoe een arbeidsongeval aangeven?

Elk arbeidsongeval moet zo spoedig mogelijk worden aangegeven door de werkgever aan zijn verzekeraar. De werknemer of een van zijn gezinsleden kunnen het ongeval ook aangeven. De aangifte moet gebeuren met een speciaal formulier, waaraan een medisch getuigschrift wordt toegevoegd.

Om een arbeids(weg)ongeval aan te geven dient een voorgeschreven aangifteformulier te worden ingevuld. Dit document kan manueel (papieren versie) ofwel elektronisch (indien aangeboden door uw arbeidsongevallenverzekeringsmaatschappij) worden ingevuld en vervolgens naar de gepaste verzekeringsmaatschappij worden verzonden.

Een aangifte kan ook elektronisch worden uitgevoerd via het Portaal van de sociale zekerheid. Om dit uit te voeren, heb je een specifieke toegang nodig die je hier kan aanvragen. Van de aangifte (met uniek nummer) krijgt je een kopie per e-mail.

Vraag een offerte